ලියාපදිංචි සහ සහකාර වෛද්‍යවරුත් වැඩ වර්ජණයට

by admindasun
0 comment 20 views

වෛද්‍ය පත්වීම් සඳහා දේශපාලන අත පෙවීම් සිදු කිරීමට එරෙහිව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ආරම්භ කරන ලද දීප ව්‍යාප්ත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට ලියාපදිංචි හා සහකාර වෛද්‍යවරුද එකතු වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය සෙනාල් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

අද උදෑසන රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විධායක සභාව සමඟ ලියාපදිංචි සහ සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරීන්‌ගේ සංගමය පවත්වන ලද සාකච්ඡාවේදී මෙම එකගතාවට පැමිණ ඇත.

එහිදී වෛද්‍ය පත්වීම් සඳහා දේශපාලන අතපෙවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ක්‍රියාත්මක කර ඇති දීප ව්‍යාප්ත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට ඔවුන්ගේ පූර්ණ සහයෝගය පලකර සිටි බව වෛද්‍ය ප්‍රනාන්දු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

මෙම වෛද්‍ය වැඩ වර්ජණය තුන්වන දිනටත් අද දින ක්‍රියාත්මක වන අතර ඊයේ දිනයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමන් හා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ගේද සහභාගිත්වයෙන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පැවතුණු අතර ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමන් පැය 24 ක කාලයක් ඉල්ලා සිටින බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment