නගර 100ක් එකවර හැඩ කෙරේ

by admindasun
0 comment 37 views

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රටේ සංවර්ධනය නොවූ නගර සියයක් එකවර අලංකරණය කර සංවර්ධනය කිරීම මේ මස අග දී ආරම්භ කෙරන බව නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේ දී හෙළිදරව් විය.

ප්‍රධාන නගර හා ප්‍රාදේශීය නගර අතර පවතින අසමතුලිතතාවය අවම කර සියලු ජනතාවට සමාන නාගරික පහසුකම් ලබාදීම මේ ඔස්සේ අපේක්ෂිතය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැනට ක්‍රියාත්මක කරන නිවාස 60000 ක ව්‍යාපෘතියේ අඩු ආදායම්ලාභි ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිකරන නිවාස 32000 සියයට පනහක ප්‍රගතියක් අත්පත් කරගෙන ඇති බවත් එම ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බවත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පෙන්වා දුන්නේය.

කොළඹ නගරයේ පෞරාණික ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ගැන අවධානය යොමු කළ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාළ ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාවෙන් පසුව නඩත්තු කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම ගැන අවධානය යොමු කරන්නැයි අමාත්‍යංශ නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment