පාසල් ඇරඹීමට පෙර අදාළ සියල්ලට එන්නත

by admindasun
0 comment 23 views

පාසල් අධ්‍යාපන කටයුතු හා සම්බන්ධ ගුරුවරු, අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය, පාසල් ප්‍රවාහනයට සම්බන්ධ පිරිස්, ආපන ශාලාවට සම්බන්ධ පිරිස් ඇතුලු පාසල් අධ්‍යාපන පරිපාලනයට සම්බන්ධ වයස අවුරුදු 20 ට වැඩි පිරිස් මේ වන විට එන්නත්කරණය කර ගෙන නොමැති නම් වහාම තම තමන්ගේ ප්‍රදේශ වලින් එන්නත්කරණය කරගන්නා ලෙසත්, ඒ සදහා බාධාවක් වෙන්නේ නම් එය ඍජුවම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය වෙත දැනුම් දෙන ලෙසත් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස් වූ එම තාක්ෂණික කමිටුව තීරණය කළේය.

පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ අනුබද්ධව නිකුත් කළ යුතු තාක්ෂණික නිර්ණායක හා මාර්ගෝපදේශ, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ප්‍රධානත්වය දරන තාක්ෂණික කමිටුවක් මගින් සැකසීමේ කටයුතු, ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ඉල්ලීමට අනුකූලව අද දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමන් ඇතුලු එම නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ආරම්භ වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගත් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසයි.

පාසල් ළමුන් එන්නත්කරණය කිරීමත්, පාසල් ආරම්භ කිරීමත් සම්බන්ධව තාක්ෂණික කමිටු වාර්තා සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි සිකුරාදා දින වන විට ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය වෙත කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් කටයුතු කරනු ඇතැයි රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය සෙනාල් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

තවද අවුරුදු 12 – 19 ත් අතර වයසේ පසුවන දරුවන් හට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් ප්‍රධානත්වය දරන තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කරන ලෙසත්, ඒ සදහා අවශ්‍ය කරන නිර්දේශ සකසා ජාතික බෝවන රෝග පිළිබඳ උපදේශන කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන ලෙසත් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය ඉල්ලා ඇති අතර ඒ සදහා අවශ්‍ය කරන ෆයිසර් එන්නත් වෙන්කිරීම සහ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සදහා නියෝග නිකුත් වී ඇත.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment