රෝහල් සේවය උඩුයටිකුරු වෙයි? රෝහල් යන්න කලින් මේ ගැනත් බලන්න

by admindasun
0 comment 38 views

අද දින සෞඛ්‍ය අංශවල විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩ වර්ජනය නිසා රෝහල් කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට දිවයින පුරා රජයේ රෝහල් 22කට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා සාමාජිකයින් යොදවා ඇති බව යුධ හමුදා මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මේ සදහා යුධ හමුදා සාමාජිකයින් 600කට අධික පිරිසක් යොදවා ඇති බවත් යුධ හමුදා මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

 

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment