පරිපූරක වෛද්‍ය වැඩ වර්ජනයක්

by admindasun
0 comment 150 views

ඉල්ලිම් 7ක් මුල් කරගෙන පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් අගෝස්තු 24 (බ්‍රහස්පතින්දා) සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට කටයුතු සැළසුම් කර ඇති බව පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් මහතා පවසයි.

මෙම වර්ජනය ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීරණය වීමට වෘත්තීය කාණ්ඩ 5කින් සහ නිලධාරීන් 7000 ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙබි පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයට විකිරණ තාක්ෂණවේදීන් වෘත්තිකයන්, රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන්, ඖෂධවේදී වෘත්තිකයන්, භෞත චිකිත්සක වෘත්තිකයන්, වෘත්තිය චිකිත්සක වෘත්තිකයන් යන වෘත්තීය සංගම් 5ක් අගෝස්තු 24 වනදා උදේ 8 සිට 25 වනදා උදේ 8 ට දක්වා පැය 24 ක වර්ජනයකට සහභාගී වේ.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කිරීම, ශ්‍රේණි උසස්වීම් ගැටලුවක් ගැටළුවට අදාල චක්‍රලේඛය නිකුත්කිරීම ප්‍රමාද කිරීම,  නව බදවාගැනීම් නවතා දැමීම හේතුවෙන් සේවා බිදවැටීමකට ලක් වීමට ඉඩහැරීම , අසාධාරණ ලෙස විනය නියෝග භාවිතා කරමින් වෘත්තීය සමිති නායකයන් සහ සාමාජිකයන් මර්දනයට උත්සාහ කිරීමයි අදී කරුණු සඳහා විරෝධය පා මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment