ෆ්‍රෙඩ්රික් බලකොටුව සංචාරකයින්ට විවෘත වේ

by admindasun
0 comment 71 views

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ත්‍රිකුණාමලය ව්‍යාපෘතිය මගින් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සිදු කරන සංරක්ෂණ කටයුතු නිම කරමින් ත්‍රිකුණාමල ෆ්‍රෙඩ්රික් බලකොටුව විවෘත කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණි.

බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා විසින් පසුගියදා ෆ්‍රෙඩ්රික් බලකොටුව සංරක්ෂණයෙන් පසු විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණු අතර දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට එය නැරඹීම සදහා ප්‍රවේශ පත්‍රයක්ද හදුන්වා දුන්නේය.

අමාත්‍යවරයා විසින් පළමු ටිකට් පත මිලදී ගන්නා ලදී.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment