ගෑස් බසී

by admindasun
0 comment 58 views

අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල පහත දමා ඇත.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රු. 204කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල රු. 2982‍කි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරය රු. 83කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල 1198ක්ද කිලෝ ග්‍රෑම් 2.3 ගෑස් සිලින්ඩරය රු. 37කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල රු. 561ක් පමණ වන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසයි.

මීීට සමගාමීව ලාෆ්ස් ගෑස් මිලද පහත දමන බවට තවමත් නිවේදනය කර නොමැති අතර ඉදිරියේදී ඒ පිළිබදව තීරණය කරන බව එහි ප්‍රකාශකයෙන් News Unlimited වෙත පැවසුවේය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment