පොහොර නැතුව තේ අස්වැන්න අඩුවේ

by admindasun
0 comment 13 views

මේ වන විට රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීම නවතා ඇති බැවින් මෙතෙක් කල් භාවිත කළ පොහොර වර්ග වෙළෙද පොළේ නොමැති වීමෙන් තේ කර්මාන්තයේ අස්වැන්න අඩුවීමටද එය බලපා ඇති බව කුඩා පරිමාණ තේ ඉඩම්කරුවෝ පවසති.

සාමාන්‍යයෙන් තේ දළු වැඩීම සදහා රසායනික පොහොර භාවිත කරන අතර මේ වන විට එම පොහොර යෙදීම නවතා මාසයක පමණ කාලයක් ගතවී ඇති තත්ත්වයක් තුළ දිනපතා නෙළන තේ දළු ප්‍රමාණයේ පැහැදිළි අඩුවීමක් දක්නට තිබෙන බව දකුණු පළාතේ කුඩා තේ වතු හිමියෝ News Unlimited වෙත පැවසුවේය.

තව දුරටත් ඔවුන් පවසන්නේ රසායනික පොහොර භාවිතය නවතා දැමීමට ඔවුන් එකග වුවද ඒ සදහා විකල්පයක් හදුන්වාදීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

රසයායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර හදුන්වාදෙන බව රජය විසින් ප්‍රකාශ කළද මේ වන විට වෙළෙද පොළේ කාබනික පොහොර මිලදී ගැනීමටද නොමැති බව ඔවුහු පවසති.

මේ සදහා විකල්පයක් හැකි ඉක්මනින් හදුන්වා නොදුන්නොත් දකුණු පළාතේ පමණක් නොව සමස්ථ තේ කර්මාන්තයම අනතුරේ බවත් තව දුරටත් ඔවුහු පැවසුවෝය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment