නිම්මි හරස්ගම බ්‍රිතාන්‍ය සම්මානයකට යෝජනා වෙයි

by admindasun
0 comment 63 views

ශ්‍රී ලාංකික රංගන ශිල්පී නිම්මි හරස්ගමගේ නම බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික රූපවාහිනී සම්මාන (British National TV Award) සදහා පසුගියදා යෝජනා විය.

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික රූපවාහිනී සම්මාන සදහා The Good Karma Hospital නම් ටෙලි නාට්‍ය මාලාවද යෝජනා වී ඇති අතර එයට රංගන දායකත්වය දැක්වූ නිම්මි හරස්ගමගේ නම හොදම රගපෑමේ (Drama Performance) සම්මානයට යෝජනා වී ඇත.

මෙම සම්මානය සදහා 72 දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වී ඇති අතර ඒ සදහා යෝජනා වී ඇති එකම ශ්‍රී ලාංකික රංගනය ශිල්පිනිය වන්නේ නිම්මි හරස්ගමයි.

https://www.nationaltvawards.com/vote වෙබ් පිටුවට පිවිසීමෙන් නිම්මි හරස්ගම මහත්මිය වෙත ඔබගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment