ඉදිරි පැය 24 ගංවතුර අවදානමක්

by admindasun
0 comment 27 views

පවතින අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කැළණි ගගේ ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශවලට ලැබෙන අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කැළණි ගග ආශ්‍රිත පහත් බිම් ප්‍රදේශවල ඉදිරි පැය 24 තුළ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාවට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පැය 24 තුළ දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඇතිවන හදිසි තත්ත්වයකදී ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 117න් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය අමතන ලෙසත් රජය තවදුරටත් දැනුම් දේ.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment