ඇඳන් ඇත, කාර්ය මණ්ඩල නැත

by admindasun
0 comment 26 views

මේ වන විට ලංකාව පුරා රෝහල්වල සහ රජයේ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල කොවිඩ්-19 රෝගීන්ට වෙන් කර ඇති ඇඳන්වලින් 6095ක් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල නොමැති වීමෙන් හිස්ව පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

තම සංගමයේ දත්තවලට අනුව මැයි මස 31 වන දින වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 194ක්ද, අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 93ක්ද ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය සෙනාල් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

එම ප්‍රතිකාර ලබා දෙන ස්ථානවල ඇති මුළු ඇඳන් සංඛ්‍යාව 23,678ක් වන අතර එම ඇඳන්වලින් රෝගීන්ගෙන් පිරී ඇත්තේ ඇඳන් 17,583ක් පමණක් වන අතර ඉතිරි ඇඳන් 6095 හිස්ව පවතින බව ඔහු කියා සිටියේය.

තව දුරටත් අදහස් දැක්වූ වෛද්‍ය ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට ඇඳන් 2379ක්ද, අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට ඇඳන් 4263ක්ද ලෙසින් නව ඇඳන් 6642ක් මේ වන විට නිපදවමින් පවතී.

එහෙත් දැනටමත් ඇඳන් 6095ක් භාවිත නොවී පවතින තත්ත්වයක් තුළ අලුතින් ඇඳන් සංඛ්‍යාවක් එකතු කිරීම තුළින් කිසිඳු ප්‍රතිඵලයක් නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

ඇඳන් වැඩි කළද පුහුණු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය නියත අගයක් වන බැවින් එය නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් වී ඇති බවත් වෛද්‍ය ප්‍රනාන්දු කියා සිටියේය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment