නාමල්ට තවත් ඇමැතිකමක්

by admindasun
0 comment 59 views

දැනට තරුණ හා ක්‍රීඩා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද අද උදෑසන ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ස මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්නේය.

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන ලෙස නවතම අමාත්‍යංශයක් රජය විසින් පිහිටුවා ඇති අතර ඒ සදහා කැබිනට් අමාත්‍යංශයක්ද නොමැත.

අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා කොවිඩ් – 19 එන්නත්කරණ වැඩසටහනද ඩිජිටල්කරණය කිරීම පිළිබදව වැඩ කටයුතු රැසකට මුල පිරුවේය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment